Njål Fisketjøn

Programutvikling og konsulenttjenester på IBM iSeries (AS/400) og PC

  • Mer enn 20 års erfaring på IBM-systemer som S/38 og iSeries (AS/400), og 10 års erfaring med utvikling av klient/tjener programvare på kombinasjonen iSeries (ILE RPG) og PC (Visual Basic).
  • Lang erfaring i programmering av systemverktøy ("utilities") ved hjelp av system API-er og med AS/400 MI ("Machine Interface")


Adresse:

Austhallet 1
4018 Stavanger

Tlf.: 51 88 13 78
Mob.: 450 31 368

e-post: njal@fisketjon.no
In English please